Coronavirus

Lægehuset følger løbende udviklingen i den nuværende epidemi med Covid-19 samt myndighedernes anbefalinger. Vi har åbnet op for mange ting, som i den første del af epidemien har været lukket ned. Vi gennemfører således nu de fleste konsultationer ved fremmøde men en del gennemføres fortsat som telefonkonsultation, hvor det er muligt. Ellers har vi i lægehuset foretaget forskellige tilpasninger i forhold til at forsøge at undgå smittespredning for de patienter, der skal møde op.

Har du symptomer forenelige med Covid-19 i form af feber, hoste, halssmerter, hovedpine, muskelømhed eller vejrtrækningsbesvær er det vigtigt, at du ikke møder op i lægehuset men i stedet ringer til os, hvis du er påvirket af symptomerne. Ring gerne til sekretærerne ml. kl. 8-12 for vejledning. Har du kun lette symptomer er det muligt at bestille tid til test uden en henvisning på www.coronaproever.dk. Er du ikke betydeligt påvirket, skal du i øvrigt blot blive hjemme indtil 48 timer efter ophør af symptomerne men selvfølgelig kontakte os ved forværring i tilstanden.

Har du andre akutte helbredsmæssige problemer beder vi dig også ringe, da vi forsøger at undgå mange patienter sammen i venteværelset i denne tid. Den almindelige åbne akuttid ml. kl. 10.30-11.30 er derfor aflyst. Du vil i stedet også ved akutte problemstillinger få en tid til fremmøde. Vær dog forberedt på ventetid.

Du kan finde information om coronavirus, og hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer på www.coronasmitte.dk. Også på Region Sjællands hjemmeside kan du finde information om Covid-19, herunder symptomer, test og vacciner. Du kan også kontakte Region Sjællands Corona Callcenter på tlf. 70 20 42 22, der er bemandet med erfarne sygeplejersker, som kan rådgive og vejlede om problemstillinger relateret til Covid-19.