Kighostevaccination af gravide

D. 1. november 2019 blev der indført tilbud om en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn indtil deres vaccination ved 3-månedersalderen. Tilbuddet er gratis og er blevet forlænget flere gange. Du vil blive tilbudt kighostevaccinationen i forbindelse med 3. graviditetsundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge).