Vaccination mod pneumokoksygdom/lungebetændelse tilbydes nu gratis til endnu flere patienter

Der har længe været et tilbud om gratis vaccination mod pneumokoksygdom/lungebetændelse til plejehjemsbeboere og beboere i plejeboliger, alle over 65 år samt patienter med visse sygdomme som fx. manglende milt, medfødt eller erhvervet immundefekt, tidligere invasiv pneumokoksygdom, personer med coclear implantation samt personer, der har gennemgået stamcelle- eller organtransplantation.

Tilbuddet er nu udvidet til også at gælde patienter med de samme kroniske sygdomme, som giver adgang til gratis influenzavaccination og samtidig er der et tilbud om vaccination til svejsere, som har en særlig erhvervsmæssig risiko.

Tilbuddet vedrører vaccination med den 23 valente pneumokokvaccine og gælder indtil videre indtil udgangen af 2022.

Hvis du tilhører en af ovenstående grupper, kan du ringe til os og få en tid til vaccination. Vaccinationen kan gives uafhængigt af hvornår du evt. er vaccineret mod influenza eller Covid-19.