Vi er 4 læger, der i fællesskab driver Lægehuset i Asnæs. Vi er således fælles om huset, personalet og patienterne. Vi har løbende 1-3 uddannelseslæger ansat hos os. Uddannelseslæger er færdiguddannede læger, der er ansat i lægehuset som et led i deres specialeuddannelse. De vil altid være under vores supervision.