Lægehuset har lukket for tilgang af nye patienter.

Hvis du vil skifte hertil fra en anden læge, skal du kontakte din kommune. Desuden beder vi dig om at ringe til din tidligere læge og bede om at få sendt din journal til os (+ din families, hvis I er flere, som skifter). Det er en stor fordel for os at have journalen i hænde allerede, når du kommer her første gang.

Når du får den første tid til konsultation, så gør venligst opmærksom på, at du er ny patient. Så vil du nemlig få en dobbelttid på 1/2 time, så vi kan lære hinanden lidt at kende og lave resumé over din journal og din eventuelle medicinliste. Hvis du har en medicinliste, så tag den gerne med. Ellers kan du medbringe den medicin, du tager, og vise lægen den. Hvis du har en kronisk sygdom, f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk, KOL, astma eller hjertesygdom, vil lægen også kort fortælle, hvilke kontroller vi tilbyder i huset.